top of page

                                                  ARBETE, DELAKTIGHET OCH SOCIAL GEMENSKAP

Klubbhuset är till för personer som har eller har haft psykisk ohälsa.

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. Du bör vara över 18 år.

 

Ålands Fountainhouse förening r.f. driver verksamheten Klubbhuset Pelaren, som startade sin verksamhet 2010 på Åland.

Vi är idag 149 medlemmar.

På Pelaren fokuserar vi på det friska, våra styrkor och förmågor, på delaktighet 

och social gemenskap. Arbetet på klubbhuset bygger på frivillighet. Under den

arbetsinriktade dagen, som är grunden för vår verksamhet, planerar,

utformar och genomför vi tillsammans alla uppgifter i huset. Alla uppgifter är öppna för

den som vill. 

På klubbhuset kan du bland annat arbeta i köket, i caféet, i receptionen eller arbeta med

administration eller med vår tidning Pelarbladet. Vi jobbar sida vid sida i huset, och stödjer 

varandra. Genom att jobba sida vid sida lär vi också känna varandra.

Klubbhuset Pelaren är en del av en världsvid organisation, Clubhouse International (www.clubhouseinternational.org) , som finns i över

30 länder i världen, och omfattar fler än 300 klubbhus.

Vårt klubbhus är ackrediterat, vilket

innebär att vi använder oss av fountainhousemodellen och följer de 37 riktlinjer som antagits 

internationellt.  

                                                                                 Välkommen in till oss!

accreditation.jpg
Maj-Len.jpg
bottom of page