top of page

                                                  ARBETE, DELAKTIGHET OCH SOCIAL GEMENSKAP

Ålands Fountainhouse förening r.f. driver verksamheten Klubbhuset Pelaren, som startade sin verksamhet 2010 på Åland. Klubbhuset är till för personer som har eller har haft psykisk ohälsa.

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. Du bör vara över 18 år.

Vi har 115 aktiva medlemmar i dagsläget, med totalt 157 medlemmar genom tiderna. Medlemssiffran 157 är relevant för att alla medlemmar tilldelas en egen unik medlemsnummer som man har rätt att återfå även då man av någon anledning sagt upp medlemskapet.

På Pelaren fokuserar vi på det friska, våra styrkor och förmågor, på delaktighet 

och social gemenskap. Arbetet på klubbhuset bygger på frivillighet. Under den

arbetsinriktade dagen, som är grunden för vår verksamhet, planerar,

utformar och genomför vi tillsammans alla uppgifter som behövs för driften av huset.

På klubbhuset kan du bland annat arbeta i köket, i caféet, i receptionen eller arbeta i kontoret med verksamhetens

administration eller med vår tidning Pelarbladet. Vi jobbar sida vid sida i huset, och stödjer 

varandra. Genom att jobba sida vid sida lär vi också känna varandra. Det relationsbyggande arbetet är en viktig komponent till att kunna utvecklas tillsammans men även individuellt.

Klubbhuset Pelaren är en del av en världsvid organisation, Clubhouse International (www.clubhouseinternational.org, som finns i 32 länder i världen, och omfattar fler än 350 klubbhus.

Vårt klubbhus är ackrediterat, vilket innebär att vi använder oss av fountainhousemodellen och följer de 37 riktlinjer som antagits internationellt.  

                                                                                 Välkommen in till oss!

accreditation.jpg
huset.jpg
bottom of page