top of page

 

 

Pelarens historia

Hur det började

Ålands Fountainhouse invigdes den 17 mars år 2010, efter två års arbete och väntan. Social- och hälsovårdsminister Catrin Sjögren höll ett mycket fint tal och klippte sedan bandet. 


Klubbhuset fick namnet Pelaren, vilket är dubbeltydigt:

Dels eftersom entrén pryds av två pelare - en på varje sida.

Men också för att klubbhuset fungerar som ett stöd i tillvaron.

 

 

Social -och hälsovårdsminister Catrin Sjögren klipper bandet vid invigningen av Pelaren den 18 mars år 2010

 

 

Ett treårigt EU-projekt

 

Ålands Fountainhouse startade som ett treårigt EU-projekt. Det innebär att vi blev beviljade medel från Europeiska socialfonden för att komma i gång med att driva detta projekt.

Initiativet togs 2007 av Intresseföreningen för psykisk ohälsa på Åland - Reseda samt Psykiatrin vid Ålands Hälso- och Sjukvård. I september 2007 var Karis Klubbhus inbjudna till Reseda för att informera om sin verksamhet. I samband med besöket startades ett projekt med en interimstyrelse och Lotta Eriksson som projektledare. Gruppens uppgift var att utreda behovet av ett klubbhus på Åland och möjligheter till stöd av Ålands penningautomatförening PAF, samt psykiatrin vid ÅHS.
 

Under året 2008 hade interimsstyrelsen 10 möten. Och under året 2009 5 möten. Och under året 2010 hade interimsstyrelsen 3 möten. Sista mötet med interimsstyrelsen hölls 4 Februari 2010 och då anställdes Lotta Eriksson till verksamhetsledare.

Under 2008 gjordes studiebesök till Karis klubbhus Fontana samt till Nyköpings klubbhus i Sverige. 
Lotta Eriksson var även med i Karis klubbhus Fontana under en vecka i December 2008 och deltog i deras verksamhet. 

3 juli 2008 blev Ålands Fountainhouse godkänd som förening av patent- och registreringsstyrelsen. Under våren 2008 skickades information till berörda parter på Åland: Kommuner, landskapsregering, ÅHS, FPA, AMS, Mariehamns stad, försäkringsbolag, banker, Reseda, samtliga församlingar m.f.

Under året 2008 deltog även Eva Malmberg, Stefan Malmberg, Martina Lindholm-Erikson samt Lotta Eriksson i "Möjligheternas metoder" i Stockholm. Samt 31 Mars- 1 April 2008 " på konferensen om rehabilitering och stöd för personer med psykisk ohälsa".

12  Maj  2008 hölls ett informationstillfälle för berörda parter samt för allmänheten. Karis klubbhus deltog även vid detta tillfälle.

Under året 2008 deltog Sandra Mattsson, Christian Beijar och Lotta Eriksson i den europeiska klubbhus konferensen i Glasgow.

Under året 2009 deltog Lotta Eriksson i 10 års firandet av Karis klubbhus Fontana. Samt var på ett studiebesök till Fontana 7 Oktober 2009.

Under året 2009 jobbades det med det ekonomiska och föreningen ansökte om EU medel 3 gånger. Ansökan blev äntligen beviljad i december år 2009, som ett treårigt EU-projekt.

I oktober 2013 blev Pelaren godkänt och Certifierat som internationellt klubbhus.

Från 2014 finansieras klubbhuset till ca 50% av PAF och resterande av de Åländska kommunerna enligt olika avtal.

Pelaren fick veta att vi måste flytta från vår gamla lokal på Kaptensgatan och började söka nytt. I maj 2014 hittade vi vad vi sökte och flyttade till fräscha större utrymmen på Strandgatan 7.

 

 

Lotta Eriksson - Initiativtagare och verksamhetsledare

bottom of page