top of page

Så kan du stödja

 

Bli stödmedlem:

Psykisk ohälsa kan drabba alla, därför behöver

vi här på klubbhuset Pelaren vänner och ambassadörer på alla nivåer i samhället.

Avgiften för att bli stödmedlem är

15€/år för privatpersoner,

50€/år för företag

 Märk betalningen med

stödmedlem/företag

 

Bli ekonomisk bidragsgivare:

Vårt klubbhus behöver alltid hjälp

utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering.

        Kontoinformation

FI40 5578 0420 2052 55

BIC: OKOYFIHH

Andelsbanken för Åland

bottom of page